Skip to content

ansvarlig raseavl

Lundehund, illustrasjonsbilde

Fakta om rasestandarder

    De aller fleste raser har en funksjon, og rasestandarden beskriver den optimale bygning og trekk for å fylle den funksjonen.