Skip to content

Innsikt

På denne undersiden vil du finne lenker til forskning, rapporter og annen innsikt som er relevant for ansvarlig raseavl.

Registreringstall i NKK

Alle registrerte rasehunder i NKK ligger åpent tilgjengelig i hundedatabasen www.dogweb.no. Her kan man se på hundens resultater fra helsetester, mentaltester, prøver og utstillinger. I stamtavlen ligger tilsvarende informasjon på foreldredyrene og en rekke tidligere generasjoner.

Norsk Kennel Klub registrer rundt 30 000 hunder årlig, fra flere hundre ulike raser.

Etiske grunnregler og avlsstrategi

Målet med ansvarlig raseavl er funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet. Hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og NKKs avlsstrategi er sentrale dokumenter som enhver ansvarlig oppdretter skal følge.

Forskning om raseavl

I Norge er det vanskelig å få midler til forskning på hund. Vi må derfor i stor grad støtte oss til forskning fra utlandet. I mange tilfeller er dette overførbar kunnskap, men vi opplever et behov for mer forskning på norsk hundehelse, avl og oppdrett.

Norsk Kennel Klub har et eget Forskningsfond for hund, som nå er i ferd med å revitaliseres.

Vi ønsker også å få myndighetene med på å bevilge midler til forskning på helse, avl og oppdrett også for hund.