Skip to content

Hofteleddsdysplasi

  Del denne artikkelen

  Hofteleddsdysplasi er en velkjent helseutfordring hos hund. Hvordan oppstår den, og hva betyr de ulike gradene?

  X-ray film pelvis to knee joint of dog anterior view with red highlight on hip joint pain area- veterinary medicine and veterinary anatomy concept- blue tone color

  Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskåla og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan også oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet.

  Du kan lese en bakgrunnsartikkel om HD, og hvordan det kan påvirke hundens liv her.

  Hva betyr de ulike gradene?

  HD deles i fem ulike grader, A, B, C, D og E. Disse brukes også internasjonalt i de fleste land. Les mer om gradene her.

  Påvirker fôringen utviklingen av HD?

  Det er en kjent sak at mange ulike faktorer påvirker utviklingen av hofteleddsdysplasi hos hund. Denne forskningsartikkelen diskuterer påvirkningen fôring kan ha på HD. Les artikkelen her.

  Finn flere saker her: