Skip to content

Forskning og lenker

Pusteproblemer (BOAS) – hva gjør NKK?

    Norsk Kennel Klub begynte å jobbe med pusteproblematikk hos hund (BOAS) for ca. 10 år siden. Ny forskning, ledet av britiske forskere ved Cambridge University, har gjort at man siden 2019 har kunnet tatt i bruk et nytt, effektivt system for å undersøke hundene.

    Hofteleddsdysplasi

      Hofteleddsdysplasi er en velkjent helseutfordring hos hund. Hvordan oppstår den, og hva betyr de ulike gradene?