Skip to content

Ansvarlig raseavl

Dommen kan påvirke useriøs avl

    I Høyesteretts dom fra 11. oktober 2023 går det frem at det ikke lenger vil være tillatt å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel i Norge. Det er imidlertid fullt lovlig å eie, importere og delta i ulike aktiviteter med hunder av denne rasen. Dommen kan påvirke useriøs, uorganisert avl.

    Hva er en ansvarlig oppdretter?

      Hva betyr det at man er en ansvarlig oppdretter av rasehunder? Vi har listet opp en rekke punkter som karakteriserer en seriøs, ansvarlig oppdretter.