Skip to content

Dommen kan påvirke useriøs avl

  Del denne artikkelen

  I Høyesteretts dom fra 11. oktober 2023 går det frem at det ikke lenger vil være tillatt å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel i Norge. Det er imidlertid fullt lovlig å eie, importere og delta i ulike aktiviteter med hunder av denne rasen. Dommen kan påvirke useriøs, uorganisert avl.

  Helsetestede, friske cavalier king charles spaniels er nå utelukket fra avl i Norge. Foto: iStock

  Høyesterett valgte å ikke legge vekt på de helseundersøkelsene med MRI- scanning av et stort antall hunder det siste året, men har basert sin konklusjon på utenlandsk, publisert forskning. I Norge har Norsk Cavalierklubb satt i gang flere nye helseprosjekter, blant annet er det planlagt et krysningsprosjekt hvor man skal krysse inn en annen rase for å redusere helseutfordringene rasen er kjent for. Etter dommen fra Høyesterett er det usikkert om helsearbeidet vil fortsette. Det er svært kostbart å MRI-scanne hunder, og om man ikke kan avle på dem, vil eiere og oppdrettere trolig ikke prioritere denne undersøkelsen.

  Når det gjelder et eventuelt krysningsprosjekt, vil vilkårene for dette måtte drøftes med Mattilsynet. Det fordrer også at det finnes oppdrettere som har evne og vilje til å delta. Hundeavl i Norge foregår i regi av private oppdrettere, og verken NKK eller noen andre kan pålegge en oppdretter å avle hunder. Se mer om hvordan hunder avles i Norge her.

  Det opprinnelige søksmålet fra Dyrebeskyttelsen Norge mot Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldogklubb og seks navngitte oppdrettere var et sivilt søksmål, som bare kan gjøres gjeldende for de saksøkte parter. Men Høyesterett er en prejudikat-domstol. Det betyr at domsavsigelser som Høyesterett tar, får generell betydning for flere saker enn den som her ble avgjort. Dommen må dermed forstås slik at all avl av rasen cavalier king charles blir forbudt i Norge.

  Men et slikt forbud vil bli meget vanskelig å håndheve i praksis utenfor den registrerte avlen, hvor man selvsagt vil være lojale mot domstolens beslutning. I Norge er det i dag ikke påbudt å ID-merke hunder, med unntak av de som skal registreres i Norsk Kennel Klub. Det er heller ikke uten videre mulig å avgjøre hvilken rase en hund tilhører kun på bakgrunn av utseende, uten at den er registrert og ID-merket. Det finnes mange hunderaser som uteseendemessig er svært lik cavalier. NKK ser det derfor som sannsynlig at det vil foregå mye uregistrert avl av rasen fremover, da dette er en av verdens mest populære hunderaser, og det finnes et stort marked for uregistrerte hunder. Denne avlen vil være helt uten helsesjekker og krav av noen art, i motsetning til avlen som til nå har vært bedrevet i regi av NKK.

  Dette vil bli en av de dystre konsekvensene av dommen. En annen er at mangte dokumentert friske dyr ikke kan brukes i avl. NKKs oppfatning er at registrert, organisert raseavl på ID-merkede, helsetestede hunder er den beste garantien for friske og velfungerende hunder. Det er dokumentert blant annet gjennom avl av engelsk bulldog, hvor man de siste årene har gjennomført et forskningsbasert helseprogram som har gitt synlige, målbare resultater gjennom ansvarlig avl. Dette verdsatte Høyesterett, og tillater derfor videre avl på rasen under de samme forutsetninger som i dag kreves for å registrere hunder i NKK.