Skip to content

Hva er en ansvarlig oppdretter?

  Del denne artikkelen

  Hva betyr det at man er en ansvarlig oppdretter av rasehunder? Vi har listet opp en rekke punkter som karakteriserer en seriøs, ansvarlig oppdretter.

  En gruppe på ni ulike hunder.
  En ansvarlig oppdretter skal ha god kunnskap om den aktuelle rasen, dens krav og behov. Foto: iStock

  En ansvarlig oppdretter:

  • Har gode kunnskaper om rasen, hvilke behov den har, hvem den passer for og hvordan hundene skal stelles og håndteres
  • Kjenner rasens helseutfordringer og tar hensyn til dem ved valg av avlsdyr
  • Har gode kunnskaper om hund og hundehold generelt, kjenner lover, forskrifter og retningslinjer
  • Har god kunnskap om fødsel, stell av tispe og stell av valper
  • Kjenner til og oppfyller valpenes behov for sosialisering og håndtering
  • Har et utmerket hundehold og ikke flere hunder enn hva som er forsvarlig utfra egen kapasitet og forholdene rundt
  • Følger NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett
  • Kjenner raseklubbens avlsanbefalinger og følger disse
  • Er nøye med utvelgelse av valpekjøpere, og forsikrer seg, så langt det er mulig, at dem man overlater valpene til har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger for å gi valpene et godt liv
  • Bruker skriftlige avtaler, både ved salg og ved inngåelse av forvertavtaler
  • Informerer valpekjøpere muntlig og skriftlig om eventuelle feil/mangler ved valpen, inkludert mulige utstillingsfeil
  • Veileder valpekjøperne om valpens behov, stell, pleie og trening, både før og etter at valpene er overtatt av de nye eierne
  • Registrerer valpene så raskt som mulig i NKK
  • Ikke leverer fra seg en valp uten at den er ID-merket og veterinærundersøkt
  • Bistår valpekjøpere om de må returnere eller omplassere valpen
  • Velger avlsdyr som kan bidra til rasens positive utvikling, både med hensyn til helse, temperament, bruksegenskaper og korrekt konstruksjon
  • Tar ansvar og søker løsninger hvis avlsresultatet ikke blir som forventet
  • Har rasens beste som sitt motiv for å drive oppdrett, ikke økonomisk gevinst

  En ansvarlig oppdretter er ikke en som kun produserer feilfrie dyr, men en som tar ansvar og søker løsninger når uforutsette ting oppstår, inkludert sykdom, defekter og temperamentsproblemer.

  Finn flere saker her: