Skip to content

News

Pusteproblemer (BOAS) – hva gjør NKK?

  Norsk Kennel Klub begynte å jobbe med pusteproblematikk hos hund (BOAS) for ca. 10 år siden. Ny forskning, ledet av britiske forskere ved Cambridge University, har gjort at man siden 2019 har kunnet tatt i bruk et nytt, effektivt system for å undersøke hundene.

  Dommen kan påvirke useriøs avl

   I Høyesteretts dom fra 11. oktober 2023 går det frem at det ikke lenger vil være tillatt å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel i Norge. Det er imidlertid fullt lovlig å eie, importere og delta i ulike aktiviteter med hunder av denne rasen. Dommen kan påvirke useriøs, uorganisert avl.

   Hofteleddsdysplasi

    Hofteleddsdysplasi er en velkjent helseutfordring hos hund. Hvordan oppstår den, og hva betyr de ulike gradene?

    Hva er en ansvarlig oppdretter?

     Hva betyr det at man er en ansvarlig oppdretter av rasehunder? Vi har listet opp en rekke punkter som karakteriserer en seriøs, ansvarlig oppdretter.

     Blodhund med masse rynker.

     Vinner de mest ekstreme hundene på utstilling?

      Er det slik at de hundene som har de mest ekstreme trekk, er de som vinner på hundeutstilling? Dette er en myte som har fått et godt fotfeste blant dem som sterkest kritiserer dagens hundeavl.

      Lundehund, illustrasjonsbilde

      Fakta om rasestandarder

       De aller fleste raser har en funksjon, og rasestandarden beskriver den optimale bygning og trekk for å fylle den funksjonen.