Skip to content

Ansvarlig raseavl er helt avgjørende for å få frem hunder som er best mulig tilpasset ulike oppgaver, og som kan fungere på best mulig måte i samfunnet.

På denne siden presenterer vi i NKK fakta, forskning og generell informasjon omkring avl av rasehunder. Vi tar også et oppgjør med fordommer og myter knyttet til rasehundavl.

Stor og liten hund som ser på hverandre.

NKK og hundeavl – påstander og fakta

Under følger en rekke påstander som fremmes i ulike fora om Norsk Kennel Klub og hundeavl. NKK ønsker å svare opp disse systematisk, med fakta og med en oversikt over hva vi har gjort på hvert enkelt område, hvilke tiltak vi ønsker å iverksette på sikt, og hva vi faktisk ikke kan gjøre noe med.… Read More »NKK og hundeavl – påstander og fakta

Blodhund med masse rynker.

Vinner de mest ekstreme hundene på utstilling?

Er det slik at de hundene som har de mest ekstreme trekk, er de som vinner på hundeutstilling? Dette er en myte som har fått et godt fotfeste blant dem som sterkest kritiserer dagens hundeavl.

Pusteproblemer (BOAS) – hva gjør NKK?

Norsk Kennel Klub begynte å jobbe med pusteproblematikk hos hund (BOAS) for ca. 10 år siden. Ny forskning, ledet av britiske forskere ved Cambridge University, har gjort at man siden 2019 har kunnet tatt i bruk et nytt, effektivt system for å undersøke hundene.

Hofteleddsdysplasi

Hofteleddsdysplasi er en velkjent helseutfordring hos hund. Hvordan oppstår den, og hva betyr de ulike gradene?

Krysningsavl – hva er det?

Krysningsavl er når man tar en hund av én rase og krysser den med en annen rase. Det drives ulike former for krysningsavl med mange raser.-

Hva er en stambokført hund?

Hva betyr det at en hund er «stambokført»? Hva må til? Og hva er en «åpen» og «lukket» stambok?

Norsk Kennel Klub (NKK) er Norges største organisasjon for registrering av rasehunder Vi tilbyr ulike aktiviteter med hund og for hundeeiere og oppdrettere som utstilling, ulike former for prøver, kurs og utdanning. NKK jobber kunnskapsbasert for å fremme sunn raseavl og riktig behandling av hunder, og for å fremme hundens plass i samfunnet.

Hvert år registrerer NKK om lag 30.000 hunder av ulike raser. Det er viktig for oss at avlen av hundene vi registrerer skjer på en ansvarlig måte, som tar hensyn til hundenes spesifikke egenskaper som gjør dem tilpasset ulike bruksområder, at de har god helse og et gemytt som gjør dem egnet til å fungere i samfunnet.

Ansvarligraseavl.no er en ressursside for deg som søker utfyllende informasjon om avl av registrerte, renrasede hunder. Her publiserer vi forskningsartikler om hundeavl, sykdommer og helsetester, vi analyserer noen vanlige, men ofte feilaktige myter om hundeavl i Norge, og presenterer oppdrettere og andre hundekyndige folk og hører deres refleksjoner rundt ansvarlig raseavl. Denne siden eies og driftes av Norsk Kennel Klub.

Antall registrerte hunder pr år

Det anslås at det lever mellom 550 og 600 000 hunder i Norge i dag. Over halvparten av disse er rasehunder som er registrert i Norsk Kennel Klub. Årlig registrerer vi rundt 30 000 valper og voksne hunder.

NKK i mer enn 125 år
Norsk Kennel Klub i mer enn 125 år har arbeidet målrettet for å fremme godt hundehold, ansvarlig og kunnskapsbasert raseavl og hundeholdets interesser i Norge.
NKK i mer enn 125 år
Halvparten av valpene
Norsk Kennel Klub registrer over halvparten av alle valpene som fødes i Norge hvert år.
Halvparten av valpene
previous arrow
next arrow